PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

KENYATAAN SEBUT HARGA


Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN yang masih sah tempohnya dibawah Kod Bidang 210101 (Hardware(low end technology)), 210102 (Hardware (high end technology)) dan/atau 210103 (Software) bagi menyertai sebut harga berikut :
Bil Jenis Kerja Harga Senaskah (RM)
1. Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan ICT Untuk Jabatan-Jabatan Kerajaan NegeriPahang Tahun 2024 RM 300.00

Dokumen sebut harga boleh didapati pada waktu pejabat sahaja mulai 09 Julai 2024 (Selasa) dan boleh diperolehi setelah menjelaskan bayaran melalui Tunai, Wang Pos, Wang Kiriman atau Deraf Bank atas nama YB. Setiausaha Kerajaan Pahang di Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang, Tingkat 1, Blok B, Wisma Sri Pahang, 25503 Kuantan, Pahang.

Dokumen sebut harga hanya dikeluarkan kepada pembekal/ kontraktor atau wakil yang sah sahaja. Wakil yang ditakrifkan dalam ayat ini ialah orang yang diberi kuasa dan namanya tidak tercatit dalam sijil pendaftaran sebagai ahli lembaga syarikat. Bagi maksud ini, wakil hendaklah membawa bersama surat wakil daripada syarikat.

Sila kemukakan resit bayaran untuk mendapatkan dokumen sebut harga ini di Bahagian Teknologi Maklumat, Bahagian Teknologi Maklumat, Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang, Aras Bawah, Blok C, Wisma Sri Pahang, 25503, Kuantan Wisma Sri Pahang, 25503 Kuantan.

Dokumen sebut harga yang diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bertulis di sudut kiri atas ‘No. Sebut Harga : SUK.PHG.TNDR.01/2024(BTM)’ dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Bahagian Teknologi Maklumat, Bahagian Teknologi Maklumat, Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang, Aras Bawah, Blok C, Wisma Sri Pahang, 25503, Kuantan Wisma Sri Pahang, 25503 Kuantan selewatnya pada 29 Julai 2024 (Isnin), tidak lewat dari jam 12:00 tengah hari.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Encik Muhammad Nurazim Bin Azman, Bahagian Teknologi Maklumat di talian 09-5164 305. Pentadbiran ini tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran serta tidak bertanggungjawab atas apa jua perbelanjaan yang terlibat oleh penyebutharga untuk mengemukakan tawaran ini.

Harga Indikatif Jabatan: RM 6,999,283.00. Harga Indikatif Jabatan ini merupakan anggaran sahaja dan tidak mengikat Kerajaan atau syarikat. Kerajaan tidak menjamin bahawa syarikat akan dipilih dengan bersandarkan Harga Indikatif Jabatan.

Cetakan Sistem Pengurusan Perolehan Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 21/07/2024