PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG


KENYATAAN SEBUT HARGA


Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN yang masih sah tempohnya dibawah bagi menyertai sebut harga berikut :
Bil Jenis Kerja Harga Senaskah (RM)
tiada rekod..

Dokumen sebut harga boleh didapati pada waktu pejabat sahaja mulai (Khamis) dan boleh diperolehi setelah menjelaskan bayaran melalui Tunai, Wang Pos, Wang Kiriman atau Deraf Bank atas nama YB. Setiausaha Kerajaan Pahang di Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang, Tingkat 1, Blok B, Wisma Sri Pahang, 25503 Kuantan, Pahang.

Dokumen sebut harga hanya dikeluarkan kepada pembekal/ kontraktor atau wakil yang sah sahaja. Wakil yang ditakrifkan dalam ayat ini ialah orang yang diberi kuasa dan namanya tidak tercatit dalam sijil pendaftaran sebagai ahli lembaga syarikat. Bagi maksud ini, wakil hendaklah membawa bersama surat wakil daripada syarikat.

Sila kemukakan resit bayaran untuk mendapatkan dokumen sebut harga ini di , .

Dokumen sebut harga yang diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bertulis di sudut kiri atas ‘No. Sebut Harga : ’ dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di , selewatnya pada (Khamis), tidak lewat dari jam .

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi , di talian . Pentadbiran ini tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran serta tidak bertanggungjawab atas apa jua perbelanjaan yang terlibat oleh penyebutharga untuk mengemukakan tawaran ini.

Cetakan Sistem Pengurusan Perolehan Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 20/07/2024